Entra en la Fundación
 • 5 patrocinadors
 • Fundació Campaner

  La Fundació lluita per eradicar la malaltia infantil anomenada noma, que ataca als nins desnodrits a les zones més pobres del planeta -especialment Àfrica- i els mutila el rostre.

 • Projecte Home Balears

  És una organització aconfessional dedicada a la prevenció, tractament i rehabilitació de las drogodependència.

 • Viva Hotels

  Cadena hotelera formada per 14 establiments localitzats a les illes de Mallorca i Menorca.

 • Eti Confort

  Promocions Immobiliàries.
  Eti Confort es un grup empresarial dedicat a les promocions inmobiliaries, construccions i venda de inmobles.

  Eti Confort se encarrega de la promoció de les seves construccions.
  També, es responsable de la construcció dels hotels del grup Explotaciones Turístiques de les Illes, S.L, dedicats a la gestió de la cadena hotelera Viva Hotels & Resorts y Excellence Group Luxury Resort.

 • Arquitectura Punta

  Arquitectura Punta és un despatx professional format per un equip multidisciplinari, amb una àmplia experiència en el desenvolu- pament de projectes integrals d’arquitectura i enginyeria.